W przypadku problemu z założeniem konta zapraszamy do kontaktu z administracją poprzez formularz kontaktowy lub grupę Facebook.

80-metrowy wieżowiec

Tematy dotyczące kolejnych planowanych etapów budowy
emi505
Guru
Posty: 194
Rejestracja: 11 grudnia 2019, 18:54

Re: 80-metrowy wieżowiec

Post autor: emi505 » 25 sierpnia 2021, 19:57

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.08.2021 r. znak: WSR-OS.6220.38.2021.DW o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą „Projekt budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych O1, O2, O3 z funkcjami usługowymi wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym stacją transformatorową” zlokalizowanego na terenie działek nr 3/14, 3/15, 3/18 AM-5, dz. nr 34/5 AM-8, obręb Popowice we Wrocławiu.

emi505
Guru
Posty: 194
Rejestracja: 11 grudnia 2019, 18:54

Re: 80-metrowy wieżowiec

Post autor: emi505 » 28 września 2021, 11:28

Obwieszczenia Prezydenta Wrocławia o wydaniu w dniu 27.09.2021 r. decyzji znak: WSR-OS.6220.38.2021.DW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych O1, O2, O3 z funkcjami usługowymi wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym stacją transformatorową” zlokalizowanego na terenie działek nr 3/14, 3/15, 3/18 AM-5, dz. nr 34/5 AM-8, obręb Popowice we Wrocławiu.
W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane trzy budynki mieszkalne wielorodzinne oznaczone jako O1 (1-25 kondygnacji) oraz O2 i O3 (5-7-9 kondygnacji – uskoki kaskadowe) oraz 3 kondygnacyjnych garażach podziemnych.

W ramach projektowanej inwestycji jeden z planowanych obiektów (Budynek O1) zostanie wybudowany na zlikwidowanym fragmencie basenu portowego (likwidacja fragmentu basenu będzie wymagała pozwolenia wodnoprawnego). Zostanie ona zrealizowana poprzez wykonanie ścianki szczelnej poprowadzonej wzdłuż północnej granicy działki, która rozdzieli basen i działkę 3/18. Po jej wybudowaniu możliwe będzie osuszenie i tym samym likwidacja części basenu portowego. Umożliwi to posadowienie budynku na powstałym w ten sposób terenie. Dodatkowo fragment budynku zostanie nadwieszony nad pozostałą częścią działki nr 3/18 AM-8, obręb Popowice, która pozostanie basenem portowym.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano 487 mieszkań, dla których wymagana ilość miejsc parkingowych wynosi: 584. Ponadto przewidziano realizację 18 lokali usługowych o łącznej powierzchni 2 742,85 m2. Do obsługi ww. lokali zaprojektowano 61 miejsc parkingowych.

emi505
Guru
Posty: 194
Rejestracja: 11 grudnia 2019, 18:54

Re: 80-metrowy wieżowiec

Post autor: emi505 » 22 lutego 2022, 14:50

odzajPozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych O1, O2, O3 z funkcjami usługowymi wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym stacją transformatorową, na działce nr 3/18, części działek nr 3/14 i 3/15 AR_5 obręb Popowice oraz na części działki nr 34/5 AR_8 obręb Popowice przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

ODPOWIEDZ